Information

Bildad1917-09-14
Föreningsnummer4563-43

Postadress – volleybollsektionen

IK Ymer Volleyboll
c/o Henrik Klerfors
Lidagatan 14
50732 Brämhult
Besöksadress – kansliYmergården
50790 Brämhult
Telefon Ymergården/kansli033-248924
Mobil – volleybollsektionen0708-209307
E-postymervolley@outlook.com
Hemsidawww.ymervolley.se
Bankgiro927-6015
Swish123 592 20 42
Organisationsnummer864500-3024
Föreningens hemsidor
 

Volleybollsektionens styrelse 2019

Ordförande: Henrik Klerfors (Herrar A)

Sekreterare: Lina Andreasson (Motion)

Kassör: Simon Clarenäs (Herrar A)

Ledamot: Linda Mohlin (Damer A)

Ledamot: Emma Hansson (Damer A+B)

Ledamot: Karin Öhman (Föräldrarepresentant)

Ledamot: Vakant

Valberedning

Ilkka Räisänen

 

Styrelsemöten hålls ca 1 gång per månad under säsong. Årsmöte i februari-mars.

För att lämna motioner till styrelsen, använd mail till ymervolley@outlook.com eller kontaktformuläret på sidan Kontakta oss

AVGIFTER (gäller 2021)

För att tillhöra IK Ymer ska medlemskap lösas. Medlemskapet gäller för alla sektioner i klubben men betalas till den valda sektionen. Man betalar bara en gång oavsett hur många sektioner man är aktiv i. Till IK Ymer Volleyboll skall dessutom en träningsavgift betalas.

Årsavgifter:

Medlemsavgift född 2001 och senare                                                200:-

Medlemsavgift född 2000 och tidigare                                               400:-

Licens beachvolley (gratis för dig med inomhuslicens)                      145:-

Träningsavgift helår:

Träningsavgift Kidsvolley        (född 2009 och senare)                       500:-

Träningsavgift Ungdom (född 2006-2008)                                           800:-

Träningsavgift Utveckling (född 2001-2005)                                       1200:-

Träningsavgift Senior (född 2000 och tidigare)                                    1500:-

Träningsavgift Motionär                                                                            800:-

Medlems- & träningsavgift betalas en gång/år (1/1 – 31/12 ). Fr o m 2019 delas preliminärt ej t-shirt ut efter betald avgift som tidigare, däremot får alla nya medlemmar en t-shirt.

Licensering ingår i träningsavgiften. Kontakta lagansvarig om du behöver licens.

Avgifterna betalas till volleybollsektionens bankgiro 927-6015 med faktura som kommer med mail/lämnas i handen i början på säsongen. Det är viktigt att du lämnat en korrekt mailadress och att du inte missar fakturan om den fastnar i skräppostfiltret!

För att se vilka förmåner du får av att vara medlem i Ymer så följ länken: http://www1.idrottonline.se/IKYmer/Foreningen/Medlemskap/  

Det finns en licens för inomhusvolleyboll och en för beachvolleyboll. Om man är licenserad för samma klubb kostar det inte extra att få båda. Man måste dock be om licens (i god tid) och vara skuldfri för att denna skall registreras av klubben. Maila klubben om du vill spela beachturneringar. (ymervolley@outlook.com)

Undantag vid betalning av medlemsavgift:

Blir du medlem i IK Ymer efter 1 september betalar du bara halva medlemsavgiften. Blir du medlem efter 1 november betalar du en fjärdedels avgift. Detta är nya riktlinjer från 2016 som beslutats av Huvudklubben.

Undantag vid betalning av träningsavgift:

Möjlighet finns att betala halvårsvis och då betalar man halva helårsavgiften. Inga speciella skäl behövs. Man behöver inte meddela detta utan man betalar helt enkelt bara halva träningsavgiften på vårens faktura.

Möjlighet finns att betala träningsavgiften månadsvis och därmed betala för enstaka månader om rimliga skäl föreligger, exempelvis flytt, utlandsstudier eller graviditet. Det kan också användas om man börjar sent en säsong. Detta gäller endast frånvaro som är känd på förhand och inte exempelvis vid uppkomna skador. Erlagda avgifter återbetalas ej. Månader man betalar för är januari-april och september – december.

Priserna som gäller vid månadsbetalning:

KIDS (09–) 100kr/mån

Ungdom (06-08) 150kr/mån

Utveckling (01-05) 200 kr/mån

Seniorer (00–)  250 kr/mån

Motionärer 150kr/mån

Betalning för ny månad om man tränar/spelar match efter månadsskifte. Medlemskap betalas precis som vanligt. 

Vill du ha månadsbetalning så fyll i dokumentet Månadsbetalning och maila till klubbmailen (ymervolley@outlook.com) Individuell anpassning kan alltid göras om man förklarar situationen för styrelsen skriftligt.

ÖVERGÅNGAR

Om man kommer från en annan klubb och vill spela för IK Ymer betalar klubben kostnaden för övergången. Spelaren ansvarar själv för att före detta förening godkänner övergången. Svenska Volleybollförbundets regler för karenstid är tvingande så de måste vi tillämpa.

Sedan 2020 gäller samma regler för övergångar gällande beachvolleyboll som för inomhus, dvs kostnadsfritt för spelaren.

ERSÄTTNING FÖR RESOR

Vid tävling utgår ersättning till de som kör egen bil (samåkning minst 3 spelare för berättigande!) med 18,50kr/mil. Även eventuell parkeringsavgift (bifogat kvitto är krav!) står klubben för. Givetvis försöker vi åka och parkera så billigt och miljövänligt som möjligt! Grundregeln är att resans start sker i Borås centrala delar och slutar där också. Om sträckan man kör avviker tydligt från den förväntade skall skälet specificeras på reseräkningen. Styrelsen förbehåller sig rätten att neka hela eller delar av ansökt belopp sker i enlighet med klubbens policy.

Det är varje medlems eget ansvar att fylla i en Reseräkning och maila till klubben.(ymervolley@outlook.com) Inlämnas fr o m 2015 senast en månad efter resan.  

Behövs minibuss har klubben avtal med Wives där vi hyr bussar. Stäm av med styrelsen i tid (mail till ymervolley@outlook.com)! När vi hyr minibuss är det mycket viktigt att vi tankar och lämnar tillbaka bussen i gott skick eftersom vi annars får betala onödiga staffavgifter. Det kan leda till att lag som inte sköter sig inte får hyra minibussar via klubben. När man tankar minibussen, se till att du får kvitto som bifogas reseräkningen. Utlägg som ej styrks med kvitto kan ej ersättas.

UTLÄGG

Överenskomna inköp gjorda med egna pengar återbetalas mot inskickad Utläggsrapport och bifogat kvitto. Skickas senast in 3 månader efter inköpet. Ansvaret för att detta sker ligger på inköparen.

TRÄNARE

Att vara tränare för ett lag ger både dig personligen och klubben mycket! Är du intresserad av att vara tränare ta kontakt med Henrik Klerfors (ymervolley@outlook.com) så diskuterar vi det praktiska.

Som tränare får man:

 1. Ersättning beroende på typ av tränaruppdrag, upp till 4000kr per säsong.
 2. Möjlighet att gå gratis tränarutbildningar som finansieras av Idrottslyftet, klubben söker pengarna. 
 3. Bidrag till resekostnader och boendekostnader i samband med tränarutbildningar
 4. Ledarjacka. Helt lik den som övriga spelare köper men med Ledare tryckt på bröstet. Ny vart tredje år i samband med att nya sponsoravtal och matchställ till A-lag blir klara. Beställning via ymervolley@outlook.com.

Som tränare förväntas man:

 1. Träna ett lag regelbundet, vilket inte innebär att man kan vara borta varannan träning. Vid frånvaro organisera ersättare eller ansvarig i laget för träningen.
 2. I möjligaste mån åka med på tävlingar och coacha laget.
 3. Vidarebefordra information till spelarna från styrelsen.
 4. Hjälpa till att ta personuppgifter på nya spelare och vidarebefordra till styrelsen. Smidigast via formuläret på denna hemsidas startsida. Särskild lapp finns i Engelbrektshallen, samt längst ned på sidan, den lämnas ifylld till Henrik Klerfors eller mailas till ymervolley@outlook.com.
 5. Sköta närvaroregistreringen. Enkelt men det ger mycket pengar om det sköts!
 6. Se till att spelklarlista med licenserade spelare tas med till alla matcher och turneringar. Skrivs ut på Cupassist. Saknar någon spelare licens måste denna ordnas senast måndagen efter helgen, ring och prata med Henrik Klerfors, helst innan matchen!

BEACHVOLLEYBOLLTURNERINGAR

På sommaren spelar flera av spelarna i IK Ymer beachvolleybollturneringar. Volleybollsektionen har inga ordnade aktiviteter, men tag gärna kontakt med någon medlem om du är intresserad av att tävlingsspela eller bara träna.

Rankinggrundande turneringar kräver licens vilket du kan skaffa genom IK Ymer (se ovan, Avgifter). Kalender för när turneringarna hålls och länk till anmälan finner du här.

Turneringarna spelas på flera olika nivåer. Den lägsta heter Open Grön och är en bra inkörsport i beachvolleytävlandet. Därefter spelar man Open Svart, sedan Challenger osv.

DOMARE

Är du intresserad av att döma volleyboll finns stora möjligheter. Domarutbildningar finns på flera nivåer vilket berättigar till att döma matcher upp till en viss nivå i seriesystemet. Utbildningarna anordnas regelbundet och bekostas av Idrottslyftet, kostar dig alltså inget personligen förutom eventuellt resa och logi. Efter ansökan kan Ymer bidra med reseersättning. Som domare har man sedan möjlighet att tjäna extra pengar eftersom man får en viss summa för varje match man dömer och även ersättning för resekostnader. Utbildningskalendern

ARRANGEMANG

Det är mycket som skall skötas ideellt, men funktionering är helt nödvändig för att få klubben att fungera. Vi anordnar många arrangemang som hjälper oss att rekrytera nya spelare, klara ekonomin och tävla i sporten vi älskar. Det är viktigt att vi sköter funktionering på ett bra sätt och skapar bra arrangemang och stämning för publik, sponsorer och gästande spelare.

 • Seriematcher: Kräver funktionärer till sekretariat (2st) som skriver elektroniskt protokoll, bläddrar poäng och spelar musik i pauserna. Dessutom har vi en kiosk som över en säsong drar in en hel del pengar. Dit behövs 1-2 personer och någon kan baka hembakt som vi kan sälja. Ansvarig för inköp är Henrik K, prata med honom om du saknar något eller har frågor.

Domarräkning efter seriematch mailas till ymervolley@outlook.com

 • Sammandrag: Varar längre tid och kräver också någon som samordnar i ett sekretariat även om lagen själva dömer. Dessutom funktionärer till kiosken som säljer bra dessa dagar. Det är i regel en bra ide att dela upp dagen i två halvor för att inte slita ut funktionärerna helt under ett pass.
 • Ungdomsturneringar: Volley-7an, Ymer MiniCup, Ymercupen och Skol-DM är exempel på skolturneringar. Läs mer om dem på hemsidan. Eftersom vissa av dem går på dagtid ligger en hel del av ansvaret för arrangemangen på skolan, men på turneringar som hålls kvällstid på våra träningstider behövs omfattande insatser vilket leder till återkommande skollag och inkomst till klubben.
 • KNALLECUPEN: Vår största turnering och största funktionärsinsats, men även största enskilda inkomst. Se mer information nedan.
 • Linnemarschen: Genom att hjälpa till på Linnemarschen med en vätskekontroll på Kransmossen drar vi in extra pengar på ett enkelt och roligt sätt. 2018 gäller datumet 28april.

KNALLECUPEN

Knallecupen är Sveriges mest internationella turnering med Elit och division 1-lag från ett flertal länder. Den gick av stapeln redan 1980 första gången, så det är ett långt och fint arv vi har att förvalta. Det är årets största arrangemang för Volleybollsektionen, och det som genererar mest pengar. Turneringen spelas första halvan i september, 2019 spelas turneringen 14-15e september. Det är viktigt att alla i klubben kan hjälpa till med att stå i kiosker, hålla ordning på förläggningen (Almåsgymnasiet), förbereder hallarna på fredagen, gör pastasallad och frukost, är hallchefer osv. Om alla gör något behöver inte några arbeta 40timmar en helg. Boka in helgen redan nu, de timmar man inte funktionerar är det perfekt att se Sveriges bästa volleybollklubbar möta bl.a danska och norska motsvarigheter. Knallecupen kräver mycket planering och den sker i olika ansvarsgrupper under vår och sommar. Kan man tänka sig att hjälpa till innan cupen är man varmt välkommen att prata med Henrik.

SÄKER FÖRENING

IK Ymer är certifierade enligt Säker och Trygg förening. Det innebär att hela klubben arbetar för säkra arrangemang, för drogfrihet och för bra hantering om olyckan skulle vara framme. I varje sektion skall det finnas en krisgrupp som i volleybollsektionen leds av Henrik Klerfors. Konkret innebär det för medlemmarna bl.a. att:

 • man ombeds lämna nummer till en anhörig att kontakta om det skulle hända något när man deltar i aktivitet med IK Ymer. Maila Henrik om du inte redan lämnat kontaktuppgift!
 • Det råder nolltolerans mot droger och alkohol i samband med vår idrott.
 • Om man ser en risk (farligt föremål, blockerad nödutgång osv) skall man göra tränaren uppmärksam på detta och tränaren får sedan kontakta Henrik för att lyfta ärendet om det inte kan lösas direkt på plats.
 • Alla dokument på IK Ymers hemsida.

Fr o m hösten 2019 finns klubbens kläder att beställa från Basesport.  

Nya medlemmar får en bomulls t-shirt första gången man betalar medlemsavgift. Det råder för närvarande dock leveransproblem sedan våren 2019. Vi är medvetna om detta och försöker ta fram t-shirtar till alla när vi kan.

Borås och IK Ymers volleyhistoria, skriven av Ilkka Räisänen.

1917-09-14

Idrottsklubben YMER grundas.

1947

IK BORÅS (Ingermanländska klubben) bildas

1950

I mitten av 50-talet startade klubben sitt seriespel

1961

Svenska Volleybollförbundet bildas

1962

IK BORÅS går upp i allsvenskan (SM-silver för damlaget).

1967

Västergötlands Volleybollförbund bildas

1971

IK YMER / Volleybollsektionen bildas av bl a Roland Snell och förre sprinterdrottningen Ulla-Britt Wieslander

1974

Damlaget (i näst högsta serien) vinner DM för första gången.

1978

Premiär för YMERCUPEN (7-häradsmästerskap för högstadiet). BK Baggen och Fristad BK bildas

1979

Klubbarna PK Lubo, Borås FF och IK YMER slår sig samman för storsatsning på herrsidan. Fristad BK går upp i Baggen

1980

BK Mambas bildas

1981

Premiär för KNALLECUPEN (starten sker i Fristadshallen).

1983

Första landskampen i Borås i modern tid (damer: Sverige – Japan/0-3 ). VK Panter bildas. Klubben uppgår i IK Ymer så småningom

1984

Damlaget vinner div II (utan setförlust) och debuterar i div I. B- pojklaget vinner 70-iaden

1985

Klubben värvar dåtidens mest meriterade tränare Ben Krysik ( bl a brons i OS-68 med Polens damer & Spring Cup guld 1975 vid sin debut i Holland, herrar)

1986

DM-seger för damerna ( tränare: Ben Krysik)

1987

Serieseger för herrarna vilka tar steget upp i div II. Årets ledare i Västergötland & YMERJÄTTEN (ledarinsats): Ilkka Räisänen.

1989

BMV bildas genom sammanslagning av Baggen och Mambas

1990

DM-seger för damerna (tränare: Larsa Nilsson). Damerna lämnar div I för div II-spel

1991

Samgående mellan damlagen i Borås för nysatsning i div II

1993

Damlaget spelar åter i div I. Herrlaget går via extrakval upp i div I (f f g) – men tackar nej av ekonomiska skäl

1994

Herrarna kvalar in till div I (via Kolbäck och Team Valla – coach: Kauko Vastinesluoma ). DM-seger för damerna. Serieseger i Volleyiaden och DM för F14 (tränare: Auno Karjalainen)

1995

Damerna kvalar till elitserien för första gången (tränare: Joakim Karlsson ). Damerna erhåller YMERJÄTTEN för klubbens bästa idrottsinsats för året

1996

Damerna kvalar till elitserien och vinner DM

1997

Säsongen då damlaget försvann (till andra elitklubbar – efter ny kvalförlust)

1998

Herrlaget värvar Bengt Gustavsson (tränare) till klubben och kvalar till elitserien

1999

Herrlaget värvar Jonas Liberg (spelande tränare) till klubben och kvalar in till Elitserien – första Boråslag i denna serie

2000

Herrlaget kvalar sig kvar i Elitserien men drar sig ur bl.a  p. g. a spelarbrist. Laget tilldelas YMERJÄTTEN för bästa idrottsinsats inom klubben – förra säsongen. Damlaget avancerar via serieseger till div III

2001

Herrlaget börjar om i div IV och tog en meriterande seger i Ekeberg Cup.

Damerna blir två i div III efter Skövde.

2002

Herrlaget avancerade till div III medan damerna åter blir tvåa efter Skövde (tränare: Maria Engvall) och tar ett brons i SDM.

2003

Damerna lyckades äntligen ta sig till div II (tränare: Maria Engvall).

P13 laget tar SM-silver i Volley2000SM.

2004

Damerna vinner div II (tränare: Maria E) blir tvåa i kvalet till div I och avancerar till div I genom en friplats.

Mästerskapsseger för Ymers P13-lag i Volley2000SM.

2005

Damerna blir tvåa i div I och spelar i allsvenskan (spelande tränare: Nina Thorstensson) och tar sig till kvartsfinal i Kal & Ada.

P17 vinner sin serie.

2006

Damerna i div I blev trea (tränare: Pentti Saastamoinen) medan herrarna i div III (tränare: Åsa Harnesk) blev fyra.

P19 vann sin serie medan flicklaget i Volley2000SM tog brons.

2007

Damerna (tränare: Larsa Nilsson/Maria Engwall) segrade i vårettan och tog brons i Final Four efter att ha förlorat semi (den moraliska finalen) mot Halmstad (2-3).

2008

Damerna blev trea i Vårettan (tränad av duon Lina N & Carina B) medan herrarna vann serien och gick upp i div II.

2009

Efter många år i div I fick Ymers damer ta steget ner i div II (tränare: Veikko Kelahaara) medan herrarna fick fortsätta sitt div II spel.

Volley2000SM deltagande gav ett SM-guld (flickor) vilka samma säsong blev norska mästare vid Ekeberg Cup (coach: Ilkka R).

2010

Herrarna tog en andraplats efter RIG och i kvalet till div I blev man tvåa och fick en friplats till div I och segrade i Kal & Ada ffg. Damernas sjunde-plats (tränare: Peyman Ghotbi/Ali Shahgaldi) gav fortsatt spel i div II.

2011

Säsongen började för herrarna med seger i Läckö Cup och en bra insats vid sin återkomst till Knallecupen. Seriespelet gav en plats i Vårettan vilken man vann och spel i Final Four där man finalföll mot Team Valla B (2-3).

Damerna blev trea i serien under ledning av Ali S och Håkan Sigfridsson.

En ny generation Volley2000 spelare (både flickor och pojkar) har åter visat framfötterna under Volley2000SM i maj.

Tjejerna vann guld och killarna tog silver vid samma SM.

Inom Boråsvolleyn har även figurerat ett antal andra lag genom åren, t ex KFUM Borås, IK Omega, Pars IF och Kurdiska IF.

Kopierat från SVBF

Visste du att volleyboll är en av världens största bollsporter? I Sverige finns ungefär 200 föreningar som erbjuder volleyboll och beachvolley.

Letar du efter en förening nära dig? Kolla in vår karta under rubriken hitta förening.

För barn och ungdomar finns fler spelformer.

Kidsvolley  – 6-9 år

För de allra minsta barnen finns Kidsvolley som spelas både utomhus och inomhus.  – en form av volleyboll som är enkel och framförallt rolig att spela. Kidsvolley spelas på olika nivåer beroende på hur långt barnen har kommit i träning och utveckling. Låt dig inspireras av kidsvolley på våra barn- och ungdomssidor.

Volleyboll – fyrmanna 10-14 år

De lite äldre barnen spelar fyrmanna, som passar bra även för andra åldrar och är perfekt som nybörjar och motionsspel. Här spelar du med studs. Hur går spelet till? Läs mer på våra barn- och ungdomssidor.

Juniorer och seniorer

Volleyboll beachvolley kan spelas på alla nivåer även av vuxna. De allra bästa är med i Elitserien i volleyboll eller spelar på Swedish Beach Tour utomhus. Andra bildar lag för att hålla igång och motionera med sina vänner. Sverigeserien i volleyboll och Opentävlingar i beachvolley finns för att tex. kompislag ska få möjlighet att tävla.

Stäng meny